پنل پیام کوتاه ارزان.اس ام اس پنل.پیامک انبوه.پیام کوتاه تبلیغاتی.پیامک تبلیغاتی.sms panel.پنل پیامک اینترنتی
سامانه پیام کوتاه روز وب

روز پیامک  | Roozpayamak.ir

سامانه پیامک روز وب

 

  اس ام اس عاشقانه و نفس [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و ۲۹ دقیقه ]

اس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehعطرتنت روی پیراهنم مانده امروز بوییدمش عمیق ، عمیق …

با هر نفس بغضم را سنگین تر کردم

و به یاد آوردم که دیگر ، تنت سهم دیگری ست و غمت سهم مناس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehمی دونی برنده ترین چیزی که تو دنیاست چیه؟

خاطره ای که می خوای فراموش کنی

و با هر نفس بیشتر یادت میاد

اس ام اس غروراس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehعشقت را نازنین در آسمان دلم چنان اوج دادم

میتوانم تا آخرین نفس به نظاره زیباییش بنشینم

تو لیاقت این اوج را داری پس تا ابد در این آسمان جولان بدهاس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghaneh
زندگی نفس کشیدن و زنده بودن نیست

بلکه قانون باورهاست پس باورکن بیادتماس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehمشترک گرامی تاریخ شارژ علاقه ما به شما

تا وقتی نفس باقی است اعتبار دارد … همراه آخر …اس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehعزیزم میدونی چرا به نفس نفس افتادم؟

می خوام ریه هامو پر کنم از هوای بودنتاس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehمن حرف های دلم را در گوش قاصدکی زمزمه کردم

که از حوالی نگاه تو عبور می کرداس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehتقصیر برگ ها نیست

آدم ها همین اند : نفس می دهی لهت می کننداس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehرسمش نبود بی وفا

بی هوا رفتی ، بی نفس ماندماس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehنفس هایم بوی دود می دهد

نه اینکه اهل دود باشم نه دلم سوخته است

آتش زیر خاکستر است این دل …اس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehمهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلند عزیز

مهم نفس هایی ست که با تو کوتاه

و بی تو بلند کشیده می شوداس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehآرام آرام نفس میکشم

تا که شاید نرود همه ی آن هوایی که سراغ تو را می گیرداس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehباور کن عزیز کار من نیست کار خداست

دلم جایی میان نفس هایت گیر کردهاس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehرفت

اما هرگز پایانش را نخواستم

مگر می توان بدون نفس زندگی کرداس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghanehمیگن به یکی که گفتی نوکرتم

از نون نفس تا میم مرگ باهاش باش

نوکرتم رفیق …اس ام اس عاشقانه و نفس

sms asheghaneh
[ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ عطرتنت ][ روی ][ پیراهنم ][ مانده ][ امروز ][ بوییدمش ][ عمیق ][ ، ][ عمیق ][ ][ ][ با ][ هر ][ نفس ][ بغضم ][ را ][ سنگین ][ تر ][ کردم ][ ][ و ][ به ][ یاد ][ آوردم ][ که ][ دیگر ][ ، ][ تنت ][ سهم ][ دیگری ][ ست ][ و ][ غمت ][ سهم ][ من ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ می ][ دونی ][ برنده ][ ترین ][ چیزی ][ که ][ تو ][ دنیاست ][ چیه؟ ][ ][ خاطره ][ ای ][ که ][ می ][ خوای ][ فراموش ][ کنی ][ ][ و ][ با ][ هر ][ نفس ][ بیشتر ][ یادت ][ میاد ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ غرور ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ عشقت ][ را ][ نازنین ][ در ][ آسمان ][ دلم ][ چنان ][ اوج ][ دادم ][ ][ میتوانم ][ تا ][ آخرین ][ نفس ][ به ][ نظاره ][ زیباییش ][ بنشینم ][ ][ تو ][ لیاقت ][ این ][ اوج ][ را ][ داری ][ پس ][ تا ][ ابد ][ در ][ این ][ آسمان ][ جولان ][ بده ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ زندگی ][ نفس ][ کشیدن ][ و ][ زنده ][ بودن ][ نیست ][ ][ بلکه ][ قانون ][ باورهاست ][ پس ][ باورکن ][ بیادتم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ مشترک ][ گرامی ][ تاریخ ][ شارژ ][ علاقه ][ ما ][ به ][ شما ][ ][ تا ][ وقتی ][ نفس ][ باقی ][ است ][ اعتبار ][ دارد ][ ][ همراه ][ آخر ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ عزیزم ][ میدونی ][ چرا ][ به ][ نفس ][ نفس ][ افتادم؟ ][ ][ می ][ خوام ][ ریه ][ هامو ][ پر ][ کنم ][ از ][ هوای ][ بودنت ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ من ][ حرف ][ های ][ دلم ][ را ][ در ][ گوش ][ قاصدکی ][ زمزمه ][ کردم ][ ][ که ][ از ][ حوالی ][ نگاه ][ تو ][ عبور ][ می ][ کرد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تقصیر ][ برگ ][ ها ][ نیست ][ ][ آدم ][ ها ][ همین ][ اند ][ : ][ نفس ][ می ][ دهی ][ لهت ][ می ][ کنند ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ رسمش ][ نبود ][ بی ][ وفا ][ ][ بی ][ هوا ][ رفتی ][ ، ][ بی ][ نفس ][ ماندم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ نفس ][ هایم ][ بوی ][ دود ][ می ][ دهد ][ ][ نه ][ اینکه ][ اهل ][ دود ][ باشم ][ نه ][ دلم ][ سوخته ][ است ][ ][ آتش ][ زیر ][ خاکستر ][ است ][ این ][ دل ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ مهم ][ نیست ][ عمر ][ کوتاه ][ باشد ][ یا ][ بلند ][ عزیز ][ ][ مهم ][ نفس ][ هایی ][ ست ][ که ][ با ][ تو ][ کوتاه ][ ][ و ][ بی ][ تو ][ بلند ][ کشیده ][ می ][ شود ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ آرام ][ آرام ][ نفس ][ میکشم ][ ][ تا ][ که ][ شاید ][ نرود ][ همه ][ ی ][ آن ][ هوایی ][ که ][ سراغ ][ تو ][ را ][ می ][ گیرد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ باور ][ کن ][ عزیز ][ کار ][ من ][ نیست ][ کار ][ خداست ][ ][ دلم ][ جایی ][ میان ][ نفس ][ هایت ][ گیر ][ کرده ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ رفت ][ ][ اما ][ هرگز ][ پایانش ][ را ][ نخواستم ][ ][ مگر ][ می ][ توان ][ بدون ][ نفس ][ زندگی ][ کرد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ میگن ][ به ][ یکی ][ که ][ گفتی ][ نوکرتم ][ ][ از ][ نون ][ نفس ][ تا ][ میم ][ مرگ ][ باهاش ][ باش ][ ][ نوکرتم ][ رفیق ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ عاشقانه ][ و ][ نفس ][ ][ sms ][ asheghaneh ]