پنل پیام کوتاه ارزان.اس ام اس پنل.پیامک انبوه.پیام کوتاه تبلیغاتی.پیامک تبلیغاتی.sms panel.پنل پیامک اینترنتی
سامانه پیام کوتاه روز وب

روز پیامک  | Roozpayamak.ir

سامانه پیامک روز وب

 

  اس ام اس جدید سری 194 [ تاریخ ارسال : ۱۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ و ۳۵ دقیقه ]

اس ام اس جدید سری 194
sms jadidدلت را به هرکسی نسپار

این روزها مردم از سپرده بهره میخواهنداس ام اس جدید سری 194

sms jadidخدایا مخاطب این پیام بی نهایت برای من عزیز است

و تو بی نهایت مهربانی

پروردگارا او را بر بال آرزوهایش پرواز ده و در همه لحظات دریابش!

دلش را سرشار از شادی کن

در همه حال سلامتش بدار

آمیناس ام اس جدید سری 194

sms jadidبهش گفتم دیگه نمی خوامت ، خندید و رفت

تازه فهمیدم شوخی من حرف دلش بوداس ام اس جدید سری 194

sms jadid
اگر نتوانی روی زمین بهشت را پیدا کنیدر اسمانها نیز نمی توانی ان را بیابی

خانه خدا همین نزدیکی استاس ام اس جدید سری 194

sms jadidمثل بادبادک باش

با اینکه میدونه زندگیش به نخی بنده

بازم تو آسمون میرقصه و میخنده

همیشه بخند و نگران چیزی نباش

زیرا که نخ زندگیت دست خداستاس ام اس جدید سری 194

sms jadidاگر یه روز شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه

و اگر یه روز غمگین شدی آروم گریه کن تا شادی نا امید نشه

و اگر روزی خودتو تنها دیدی یادی از من کن چون همیشه به یادتماس ام اس جدید سری 194

sms jadidدرد داره امروز حرفی برای گفتن نداشته باشی

با کسی که دیروز تمام حرف هایت را به او می گفتیاس ام اس جدید سری 194

sms jadidافسانه زندگى چیزى بجز این نیست

یا مرگ آرزوها یا آرزوى مرگ!اس ام اس جدید سری 194

sms jadidمهربانی در قلبت می درخشد

نگاهت آفتاب و دلت دریا

وجودت می ارزد به کل دنیا

اس ام اس تنهاییاس ام اس جدید سری 194

sms jadidخیانت کرده بود و میگفت کو؟

نشانم بده …اس ام اس جدید سری 194

sms jadidمن مردونگی رو از عشقم یادگرفتم

گفت میرم و برنمی گردم و مثل یه مردسرحرفش وایساداس ام اس جدید سری 194

sms jadidشغل خوبی دارم

آدم می کنم تحویل دیگری می دهم

صد درصد تضمینی …اس ام اس جدید سری 194

sms jadidچه پر جرأت میشود در برابرت

کسی که میفهمد از ته دل دوستش داری …اس ام اس جدید سری 194

sms jadid
[ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دلت ][ را ][ به ][ هرکسی ][ نسپار ][ ][ این ][ روزها ][ مردم ][ از ][ سپرده ][ بهره ][ میخواهند ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ خدایا ][ مخاطب ][ این ][ پیام ][ بی ][ نهایت ][ برای ][ من ][ عزیز ][ است ][ ][ و ][ تو ][ بی ][ نهایت ][ مهربانی ][ ][ پروردگارا ][ او ][ را ][ بر ][ بال ][ آرزوهایش ][ پرواز ][ ده ][ و ][ در ][ همه ][ لحظات ][ دریابش! ][ ][ دلش ][ را ][ سرشار ][ از ][ شادی ][ کن ][ ][ در ][ همه ][ حال ][ سلامتش ][ بدار ][ ][ آمین ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ بهش ][ گفتم ][ دیگه ][ نمی ][ خوامت ][ ، ][ خندید ][ و ][ رفت ][ ][ تازه ][ فهمیدم ][ شوخی ][ من ][ حرف ][ دلش ][ بود ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اگر ][ نتوانی ][ روی ][ زمین ][ بهشت ][ را ][ پیدا ][ کنی ][ ][ ][ ][ ][ در ][ اسمانها ][ نیز ][ نمی ][ توانی ][ ان ][ را ][ بیابی ][ ][ خانه ][ خدا ][ همین ][ نزدیکی ][ است ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ مثل ][ بادبادک ][ باش ][ ][ با ][ اینکه ][ میدونه ][ زندگیش ][ به ][ نخی ][ بنده ][ ][ بازم ][ تو ][ آسمون ][ میرقصه ][ و ][ میخنده ][ ][ همیشه ][ بخند ][ و ][ نگران ][ چیزی ][ نباش ][ ][ زیرا ][ که ][ نخ ][ زندگیت ][ دست ][ خداست ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اگر ][ یه ][ روز ][ شاد ][ بودی ][ آروم ][ بخند ][ تا ][ غم ][ بیدار ][ نشه ][ ][ و ][ اگر ][ یه ][ روز ][ غمگین ][ شدی ][ آروم ][ گریه ][ کن ][ تا ][ شادی ][ نا ][ امید ][ نشه ][ ][ و ][ اگر ][ روزی ][ خودتو ][ تنها ][ دیدی ][ یادی ][ از ][ من ][ کن ][ چون ][ همیشه ][ به ][ یادتم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ درد ][ داره ][ امروز ][ حرفی ][ برای ][ گفتن ][ نداشته ][ باشی ][ ][ با ][ کسی ][ که ][ دیروز ][ تمام ][ حرف ][ هایت ][ را ][ به ][ او ][ می ][ گفتی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ افسانه ][ زندگى ][ چیزى ][ بجز ][ این ][ نیست ][ ][ یا ][ مرگ ][ آرزوها ][ یا ][ آرزوى ][ مرگ! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ مهربانی ][ در ][ قلبت ][ می ][ درخشد ][ ][ نگاهت ][ آفتاب ][ و ][ دلت ][ دریا ][ ][ وجودت ][ می ][ ارزد ][ به ][ کل ][ دنیا ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ تنهایی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ خیانت ][ کرده ][ بود ][ و ][ میگفت ][ کو؟ ][ ][ نشانم ][ بده ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ من ][ مردونگی ][ رو ][ از ][ عشقم ][ یادگرفتم ][ ][ گفت ][ میرم ][ و ][ برنمی ][ گردم ][ و ][ مثل ][ یه ][ مردسرحرفش ][ وایساد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ شغل ][ خوبی ][ دارم ][ ][ آدم ][ می ][ کنم ][ تحویل ][ دیگری ][ می ][ دهم ][ ][ صد ][ درصد ][ تضمینی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ چه ][ پر ][ جرأت ][ میشود ][ در ][ برابرت ][ ][ کسی ][ که ][ میفهمد ][ از ][ ته ][ دل ][ دوستش ][ داری ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ جدید ][ سری ][ 194 ][ ][ sms ][ jadid ]