پنل پیام کوتاه ارزان.اس ام اس پنل.پیامک انبوه.پیام کوتاه تبلیغاتی.پیامک تبلیغاتی.sms panel.پنل پیامک اینترنتی
سامانه پیام کوتاه روز وب

روز پیامک  | Roozpayamak.ir

سامانه پیامک روز وب

 

  سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا [ تاریخ ارسال : 10 آذر 1393 ساعت 10 و 36 دقیقه ]

سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarشده ام شنبه!

همه میخواهند از من شروع کنند ترک کردن را …سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarﺑﺮﮔﺮﺩ

ﻧـﻪ ﺍﯾﻨﮑــﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯾــﺖ ﺗـــﻨـﮓ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧــــﻪ !

ﺧﻨـﺠــﺮﺕ ﺟـﺎ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻤــﯽ ﮔـﺬﺍﺭﺩ ﺗﮑﯿــﻪ ﺑـﺪﻫــﻢ …سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarروی سنگ قبرم بنویسید

اولین باری نبود که مرد …سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedar
دلم تنگ است اما هنوز تو د رآن جا میشوی

چقدر ابعاد بودنت عجیب است !سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarاگرامشب از حوالی دلم گذشتی

آهسته ردشو ، دلتنگی را با هزار بدبختی خواباندمسنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarدر خود فرو رفته ام ،
 سیگار میکشم

نگاه مردم به دنبال دود سیگارم

آنها فقط دود را می بینند

اما هیچکس نمی داند که من چه می کشمسنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarزندگـــی را اشکـی بیش نمــی دانم

پـس بگـــذار با اشک چشمانم بنویســــم دوستـــــت دارمسنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarمثل سیگارشده ام

تنهایی همه را پر می کنم

اما در تنهایی خود می سوزمسنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarقرار بود حلقه ای باشی بر انگشتم

نه زنجیری بر دستانم

قراربود تاجی باشی بر سرم

نه یوغی بر گردنم

قرار بود آرامشی باشی بر قلبم

نه شکنجه ای بر احساسم

قرار بود بهشت را تداعی کنی برایم

نه جهنمی بسازی در وجودم

قرار بود عاشقی کنیم

قرار بود …سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarتو پیامبر آشتی و صلحی

برای من که عمری با خویش جنگیده ام …سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarاز عطر نگاه باغ ها دانستم

نام دگر بهار ، لبخند خداست

اس ام اس بی وفاییسنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarتو خودت آسمانی

به حجم کوچک پنجره ها دل نبندسنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarیادت هست!

پرسیدی چقدر دوستت دارم؟

من نتوانستم آنچه در دل داشتم بر زبان آورم

تو رفتی اما اکنون ک ب عکس هایت نگاه می کنم

زمان ایستاده و بر من حسرت می خورد

اینگونه دوستت دارم!سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarتا فهمید خریدارِ واقعی ام گران شد

کسی که برای دیگران مفت هم نمی ارزید …سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarآسـمان که نشد ، چرا درخـت نباشم

وقتی تـو در مـن این هـمه پـرنده ای!

ذهنم ، پر از لانه هایست که برای تو ساخته امسنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarچه تازیانه ای ست بر تنم

وقتی نامم جز از زبان تو جاری میشود

من بی اعتناترینم

حتی به خودم

تو چه گویی غریبه

کوهم تله خاکی ست

مرا به قله امید میدهی؟

اس ام اس خاطراتسنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarکاش در تکرار شدنم دلت با من باشد

نه در تکرار نشدنمسنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedarدلتنگم …

امروز هوا هوای تو بود …سنگین ترین اس ام اس تیکه دار و زیبا

sms tikedar
[ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ شده ][ ام ][ شنبه! ][ ][ همه ][ میخواهند ][ از ][ من ][ شروع ][ کنند ][ ترک ][ کردن ][ را ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ﺑﺮﮔﺮﺩ ][ ][ ﻧـﻪ ][ ﺍﯾﻨﮑــﻪ ][ ﺩﻟﻢ ][ ﺑﺮﺍﯾــﺖ ][ ﺗـــﻨـﮓ ][ ﺷـﺪﻩ ][ ﺑﺎﺷـﺪ ][ ﻧــــﻪ ][ ! ][ ][ ﺧﻨـﺠــﺮﺕ ][ ﺟـﺎ ][ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ ][ ﺍﺳﺖ ][ ﻧﻤــﯽ ][ ﮔـﺬﺍﺭﺩ ][ ﺗﮑﯿــﻪ ][ ﺑـﺪﻫــﻢ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ روی ][ سنگ ][ قبرم ][ بنویسید ][ ][ اولین ][ باری ][ نبود ][ که ][ مرد ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دلم ][ تنگ ][ است ][ اما ][ هنوز ][ تو ][ د ][ رآن ][ جا ][ میشوی ][ ][ چقدر ][ ابعاد ][ بودنت ][ عجیب ][ است ][ ! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ اگرامشب ][ از ][ حوالی ][ دلم ][ گذشتی ][ ][ آهسته ][ ردشو ][ ، ][ دلتنگی ][ را ][ با ][ هزار ][ بدبختی ][ خواباندم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ در ][ خود ][ فرو ][ رفته ][ ام ][ ،
 ][ سیگار ][ میکشم ][ ][ نگاه ][ مردم ][ به ][ دنبال ][ دود ][ سیگارم ][ ][ آنها ][ فقط ][ دود ][ را ][ می ][ بینند ][ ][ اما ][ هیچکس ][ نمی ][ داند ][ که ][ من ][ چه ][ می ][ کشم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ زندگـــی ][ را ][ اشکـی ][ بیش ][ نمــی ][ دانم ][ ][ پـس ][ بگـــذار ][ با ][ اشک ][ چشمانم ][ بنویســــم ][ دوستـــــت ][ دارم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ مثل ][ سیگارشده ][ ام ][ ][ تنهایی ][ همه ][ را ][ پر ][ می ][ کنم ][ ][ اما ][ در ][ تنهایی ][ خود ][ می ][ سوزم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ قرار ][ بود ][ حلقه ][ ای ][ باشی ][ بر ][ انگشتم ][ ][ نه ][ زنجیری ][ بر ][ دستانم ][ ][ قراربود ][ تاجی ][ باشی ][ بر ][ سرم ][ ][ نه ][ یوغی ][ بر ][ گردنم ][ ][ قرار ][ بود ][ آرامشی ][ باشی ][ بر ][ قلبم ][ ][ نه ][ شکنجه ][ ای ][ بر ][ احساسم ][ ][ قرار ][ بود ][ بهشت ][ را ][ تداعی ][ کنی ][ برایم ][ ][ نه ][ جهنمی ][ بسازی ][ در ][ وجودم ][ ][ قرار ][ بود ][ عاشقی ][ کنیم ][ ][ قرار ][ بود ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تو ][ پیامبر ][ آشتی ][ و ][ صلحی ][ ][ برای ][ من ][ که ][ عمری ][ با ][ خویش ][ جنگیده ][ ام ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ از ][ عطر ][ نگاه ][ باغ ][ ها ][ دانستم ][ ][ نام ][ دگر ][ بهار ][ ، ][ لبخند ][ خداست ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ بی ][ وفایی ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تو ][ خودت ][ آسمانی ][ ][ به ][ حجم ][ کوچک ][ پنجره ][ ها ][ دل ][ نبند ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ یادت ][ هست! ][ ][ پرسیدی ][ چقدر ][ دوستت ][ دارم؟ ][ ][ من ][ نتوانستم ][ آنچه ][ در ][ دل ][ داشتم ][ بر ][ زبان ][ آورم ][ ][ تو ][ رفتی ][ اما ][ اکنون ][ ک ][ ب ][ عکس ][ هایت ][ نگاه ][ می ][ کنم ][ ][ زمان ][ ایستاده ][ و ][ بر ][ من ][ حسرت ][ می ][ خورد ][ ][ اینگونه ][ دوستت ][ دارم! ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ تا ][ فهمید ][ خریدارِ ][ واقعی ][ ام ][ گران ][ شد ][ ][ کسی ][ که ][ برای ][ دیگران ][ مفت ][ هم ][ نمی ][ ارزید ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ آسـمان ][ که ][ نشد ][ ، ][ چرا ][ درخـت ][ نباشم ][ ][ وقتی ][ تـو ][ در ][ مـن ][ این ][ هـمه ][ پـرنده ][ ای! ][ ][ ذهنم ][ ، ][ پر ][ از ][ لانه ][ هایست ][ که ][ برای ][ تو ][ ساخته ][ ام ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ چه ][ تازیانه ][ ای ][ ست ][ بر ][ تنم ][ ][ وقتی ][ نامم ][ جز ][ از ][ زبان ][ تو ][ جاری ][ میشود ][ ][ من ][ بی ][ اعتناترینم ][ ][ حتی ][ به ][ خودم ][ ][ تو ][ چه ][ گویی ][ غریبه ][ ][ کوهم ][ تله ][ خاکی ][ ست ][ ][ مرا ][ به ][ قله ][ امید ][ میدهی؟ ][ ][ اس ][ ام ][ اس ][ خاطرات ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ کاش ][ در ][ تکرار ][ شدنم ][ دلت ][ با ][ من ][ باشد ][ ][ نه ][ در ][ تکرار ][ نشدنم ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ دلتنگم ][ ][ ][ امروز ][ هوا ][ هوای ][ تو ][ بود ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ سنگین ][ ترین ][ اس ][ ام ][ اس ][ تیکه ][ دار ][ و ][ زیبا ][ ][ sms ][ tikedar ]